Χρόνος Παράδοσης

0 Comments
Εκτύπωση
Μπορείτε να παραγγείλετε έντυπα, ιστοσελίδες ή βίντεο και σε 15 έως 20 εργάσιμες μέρες μετά την έγκριση του σχεδιαστικού παραλαμβάνετε ολοκληρωμένο το έργο. Η εξόφληση του λογαριασμού γίνεται πριν την παραλαβή.

Η μακέτα - το σχεδιαστικό της ιστοσελίδας ή των εντύπων στέλνεται στον πελάτη μέσω email μέσα σε 2-3 εργάσιμες μέρες και οποιαδήποτε διόρθωση χρειαστεί μπορεί να γίνει μόνο μέσω email. Σε περίπτωση διόρθωσης μετά την τελική έγκριση της μακέτας, οποιαδήποτε αλλαγή επιβαρύνει επιπλέον τον πελάτη.